List of 84 Aqeedah Books of Ahlus-Sunnah wal Jama’ah – by Dr Murtaza Bakhsh (hafiđħahu Allah)


Boks

 

1. KITAB AS-SUNNAH – Al-Imam Ahmad Bin Hanbal [d.241 AH    

2. KITAB AS-SUNNAH – Al-Imam ‘Abdullah Bin Ahmad Bin Hanbal, (the son of Imam Ahmad Bin Hanbal) [d.290 AH]
3. KITAB AS-SUNNAH – Al-Imam Abu Bakr Ahmad Bin Muhammad Al-Khallal [d.211 AH]
4. KITAB AS-SUNNAH – Al-Imam Al-Hafidh Abu Bakr Bin Abi ‘Aasim [d.287 AH]
5. KITAB AS-SUNNAH – Al-Imam Muhammad Bin Nasr, known as Al-Marwazi but Al-Marwuzi is more correct [d.294 AH]

6. SHARĤ AS-SUNNAH – Al-Imam Al-Hasan Bin ’Ali Al-Barbahaari [d.329 AH]
7. SHARĤ AS-SUNNAH – Al-Imam Al-Hussayn Bin Mas’ood Al-Baghawi [d.436 AH]
8. KITAB ASH-SHAREE’AH – Al-Imam Abu Bakr Muhammad Bin Hussayn Al-Ajurri [d.360 AH]
9. KITAB AŠAL AS-SUNNAH WA I’TIQAD AD-DIN – Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi [d.327 AH]
10. SAREEĤ AS-SUNNAH – Al-Imam Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir At-Tabari [d.310 AH]
11. SHARĤ MAŦĦAHIB AHLUS-SUNNAH WA MA’RIFAH ASH-SHARAA’I AD-DIN WA AT-TAMASUK BI AS-SUNAN – Imam Abu Hafs ‘Umar Bin Ahmad Bin ‘Uthman Bin Shahin [d.279 AH]
12. UŠOOL AS-SUNNAH – Al-Imam Ibn Abi Zamnin Al-Andalusi [d.399 AH]
13. KITAB AN-NUZOOL – Al-Imam Al-Hafiz ‘Ali Bin ‘Umar Ad-Daraqutni [d.385 AH]
14. KITAB AŠ-ŠIFAAT – Al-Imam Al-Hafiz ‘Ali Bin ‘Umar Ad-Daraqutni [d.385 AH]
15. KITAB AR-RU’IYYAH – Al-Imam Al-Hafiz ‘Ali Bin ‘Umar Ad-Daraqutni [d.385 AH]
16. KITAB AT-TAWHEED WA ITHBAAT ŠIFAAT AR-RABB ‘AZZA WA JALL – Al-Imam Abu Bakr Muhammad Bin Ishaq Bin Khuzaymah [d.311 AH]
17. MUQADIMAH IBN ABI ZAYD AL-QAYRWANI FI AL-‘AQEEDAH – Al-Imam ‘Abdullah Bin Abi Zayd Al-Qayrwani [d.386 AH]
18. AL IBANAH ‘AN SHAREE’AH AL-FIRQAH AN-NAAJIYYAH WA MUJANNIBAH AL-FIRQAH AL-MAŦĦMUMAH – Al-Imam Abu ‘Abdullah Bin Battah Al-‘Ukbari Al-Hanbali [d.387 AH]
19. I’TIQAD A’IMAH AL-HADEETH another name of the book ( I’TIQAD AŠĤAB AL-HADEETH) – Al-Imam Abu Bakr Al-Isma’ili [d.371 AH]
20. AL-IBANAH ‘AN UŠOOL AD-DIYANAH – Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Ash’ari [d.320 AH]
21. AR-RISALAH ILA AHLU ATH-THAGHR – Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Ash’ari [d.320 AH]
22. MAQALAT AL-ISLAMIYIN – Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Ash’ari [d.320 AH]
23. ‘AQEEDAH AS-SALAF WA AŠĤAB AL-HADEETH – Al-Imam Abu ‘Uthman Ibn Isma’il Bin ‘Abdur-Rahman As-Sabuni [d.449 AH]
24. AL-MUKHTAAR FI UŠOOL AS-SUNNAH – Al-Imam Abu ‘Ali Al-Hasan Bin Ahmad Bin Al-Banna Al-Hanbali Al-Baghdadi [d.471 AH]
25. KITAB SHARĤ UŠOOL I’TIQAD AHLUS- SUNNAH WA AL-JAMA’AH – Al-Imam Abu-Qasim Hibat-Allah Bin Al-Hasan Bin Mansur At-Tabari Al-La’lakai [d.418 AH]
26. KITAB ARBA’EEN FI DALA’IL AT-TAWHEED – Abu Isma’il Al-Harawi [d.481 AH]
27. KITAB AL-AĐĦAMAH – Abu Ash-Shaykh Al-Asbahani [d.369 AH]
28. AL-I’TIQAD WA AL-HIDAYAH – Abu Bakr Ahmad Bin Al-Hussayn Al-Bayhaqi [d.458 AH]
29. AL-ĤUJJAH FI BAYAN AL-MUHAJJAH WA SHARĤ ‘AQEEDAH AHLUS-SUNNAH – Al-Imam Abu Al-Qasim Isma’il Bin Muhammad Bin Al-Fadl Al-Asbahani [d.535 AH]
30. AL-‘AQEEDAH AT-TAHAWIYYAH – Al-Imam Ibn Muhammad Bin Salamah Abu Ja’far At-Tahawi Al-Azdi Al-Hanafi [d.321 AH]
31. LUM’AT AL-I’TIQAD AL-HADI ILA SABIL AR-RASHAD – Al-Imam Muwafaq Ad-Din Abu Muhammad ‘Abd Allah Bin Qudamah Al-Maqdissi [d.620 AH]
32. AN-NAŠEEĤAH FI ŠIFAAT AR-RABB JAL WA A‘ALA – Al-Imam Abu Muhammad ‘Abdullah Bin Yusuf Al-Juwayni [d.438 AH]
33. KITAB AT-TAWHEED – Al-Imam Abu ‘Abd Allah Muhammad Bin Isma’il Al-Bukhari [d.256 AH]
34. KITAB AT-TAWHEED WA MA’RIFAH ASMA’ ALLAH-‘AZA WA JAL- WA ŠIFAATIHI – Al-Imam Muhammad Bin Ishaq Bin Mandah [d.395 AH]
35. KITAB AL-EEMAN – Al-Imam Muhammad Bin Yahya Bin Abi ‘Umar Al-‘Adani [d.243 AH]
36. KITAB AL-EEMAN – Al-Hafiz Abu Bakr Bin Muhammad Bin Abi Shaybah [d.235 AH]
37. KITAB AL-EEMAN – Al-Hafiz Muhammad Bin Ishaq Bin Mandah [d.395 AH]
38. SHU’BAH AL-EEMAN – Al-Hafiz Abu ‘Abdullah Al-Halaymi Al-Bukhari [d.403 AH]
39. MASA’IL AL-EEMAN – Qadi Abu Ya’la [d.498 AH]
40. AR-RADD ‘ALA AL-JAĤMIYYAH – Al-Imam Al-Hafiz Ibn Mandah [d.359 AH]
41. AR-RADD ‘ALA AL-JAĤMIYYAH – Al-Imam Abu Sa’eed Uthman Bin Sa’id Ad-Darimi [d.280 AH]
42. AR-RADD ‘ALA AL-JAĤMIYYAH WA AZ-ZANADIQAH – Al-Imam Ahmad Bin Hanbal [d.241 AH]
43. AR-RADD ‘ALA MAN ANKARA AL-ĤARF WA AŠ-ŠAWT – Al-Imam Al-Hafiz Abu Nasr ‘Ubayd Allah Bin Sa’eed Bin Hatim As-Sijzi [d.444 AH]
44. AL-IKHTILAF AL-LAFĐĦ WA AR-RADD ‘ALA AL-JAĤMIYYAH WA AL-MUSHABBIHAH – Abu Muhammad ‘Abdullah Bin Muslim Bin Qutaybah Ad-Daynoori [d.276 AH]
45. KHALQ AF’ AAL AL-‘IBAD WA AR-RADD ‘ALA AL-JAĤMIYYAH WA AŠĤAB AŤ-TA’ŤEEL – Abu ‘Abdullah Muhammad Bin Isma’il Al-Bukhari [d.256 AH]
46. MAS’ALAH AL-‘ULOO WA AN-NUZOOL FI AL-HADEETH – Al-Hafiz Abu Fadl Muhammad Bin Tahir Bin ‘Ali Bin Ahmad Al-Maqdissi Ash-Shaybani known as Ibn Qaysarani [d.507 AH]
47. AL-‘ULU LIL-‘ALIY AL-‘AĐĦEEM WA EEĎAĤ SAHIH AL-AKHBAR MIN SAQEEMIHA – Al-Imam Adh-Dhahabi [d.748 AH]
48. AL-ARBA’EEN FI ŠIFAAT RABB AL-‘ALAMIN – Al-Imam Adh-Dhahabi [d.748 AH]
49. AL-‘ARSH WA MA RUWA FIHI – Al-Hafiz Muhammad Bin ‘Uthman Bin Abi Shaybah [d.297 AH]
50. ITHABAAT ŠIFAT AL-‘ULU – Al- Imam Muwafaq Ad-Din Abu Muhammad ‘Abdullah Bin Qudamah Al-Maqdissi [d.620 AH]
51. AQAWIL ATH-THIQAAT FI TA’WEEL AL-ASMAA WA AŠ-ŠIFAAT – Al-Imam Mar’i bin Yusuf Al-Karmi Al-Maqdissi [d.1033 AH]
52. KITAB AL-ASMAA WA AL-ŠIFAAT – Al-Imam Al-Bayhaqi [d.459 AH]
53. KITAB AL-BA’TH WA AN-NUSHUR – Al-Imam Al-Bayhaqi [d.459 AH]
54. KITAB ITHBAAT ‘AŦĦAB AL-QABR – Al-Imam Al-Bayhaqi [d.459 AH]
55. AT-TAŠDEEQ BI AN-NAĐĦR ILA ALLAH TA’ALA FI AL-AKHIRAH – Al-Imam Abu Bakr Al-Ajurri [d.360 AH]
56. AL-I’TIQAD AL-KHALIŠ MIN ASH-SHAK WA AL-INTIQAD – Al-Imam ‘Ala Ad-Din Ibn Al-‘Attar [D.724 AH]
57. AL-‘AYUN WA AL-ATHAR FI ’AQA’ID AHL AL-ATHAR – Al-Imam ‘Adbul-Baqi Al-Muwahabi Al-Hanbali [d.1071 AH]
58. QATF ATH-THAMR FI BAYAN ‘AQEEDAH AHL AL-ATHAR – Al-Imam Siddiq Hasan Khan Al-Qanuji [d.1037 AH]
59. AD-DIN AL-KHALIŠ – Al-Imam Siddiq Hasan Khan Al-Qanuji [d.1037 AH]
60. LAWAMI AL-ANWAR AL-BAHIYYAH WA SAWATI AL-ASRAR AL-ATHARIYYAH – ‘Allamah Muhammad Bin Ahmad Bin Salim As-Safarayni [d.1188 AH]
61. LAWA’IH AL-ANWAR AS-SUNIYYAH WA LAWAQIH AL-ANWAR AS-SUNNIYAH SHARĤ QAŠIDAH IBN ABI DAWUD AL-ĤA’IYYAH – ‘Allamah Muhammad Bin Ahmad Bin Salim As-Safarayni [d.1188 AH]
62. TAJREED AT-TAWHEED AL-MUFEED – Al-Imam Ibn ‘Ali Al-Maqreezi [d.845 AH]
63. MINHAJ AS-SUNNAH AN-NABAWIYYAH – Al-Imam Ibn Taymiyyah [d.728 AH]
[7/3, 4:43 PM] Abu Hamza Jubail: of List of 84 Aqeedah Books of Ahlus-Sunnah wal Jama’ah – by Dr Murtaza Bakhsh (hafiđħahu Allah)
64. DARA TA’ARUĎ AL-‘AQL WA AN-NAQL – Al-Imam Ibn Taymiyyah [d.728 AH]
65. BUGHIYAH AL-MURTAD FI AR-RADD ‘ALA AL-MUTAFALSIFAH WA AL-QARAMITAH WA AL-BATINIYYAH WA AHL AL-ILHAAD – Al-Imam Ibn Taymiyyah [d.728 AH]
66. IQTIDA’A AŠ-ŠIRAT AL-MUSTAQEEM MUKHALIFAH AŠĤAB AL-JAĤEEM – Al-Imam Ibn Taymiyyah [d.728 AH]
67. AŠ-ŠAREEM AL MASLOOL ’ALA SHAATIM AR-RASOOL – Al-Imam Ibn Taymiyyah [d.728 AH]
68. KITAB AL-EEMAN – Al-Imam Ibn Taymiyyah [d.728 AH]
69. AR-RISALAH AT-TADMURIYYAH – Al-Imam Ibn Taymiyyah [d.728 AH]
70. QA’IDAH JALILAH FI AT-TAWAŠŠUL WA AL-WASILAH – Al-Imam Ibn Taymiyyah [d.728 AH]
71. AR-RADD ‘ALA AL-MANTIQIYEEN – Al-Imam Ibn Taymiyyah [d.728 AH]
72. AL-‘AQEEDAH AL-WASITIYYAH – Al-Imam Ibn Taymiyyah [d.728 AH]
73. AL-‘AQEEDAH AL-ĤAMAWIYYAH – Al-Imam Ibn Taymiyyah [d.728 AH]
74. AR-RISALAH AT-TIS’INIYYAH – Al-Imam Ibn Taymiyyah [d.728 AH]
75. BAYAN TALBIS AL-JAĤMIYYAH – Al-Imam Ibn Taymiyyah [d.728 AH]
76. AN-NABUWAT – Al-Imam Ibn Taymiyyah [d.728 AH]
77. SHARĤ AL-ALQEEDAH AL-ASFAHANIYYAH – Al-Imam Ibn Taymiyyah [d.728 AH]
78. SHARĤ HADEETH AN-NUZOOL – Al-Imam Ibn Taymiyyah [d.728 AH]
79. MAJMOO’AH FATAWA – Al-Imam Ibn Taymiyyah [d.728 AH]
80. AS-SAWA’IQ AL MURSALAH ‘ALA AL-JAĤMIYYAH WA AL-MU’AŤŤILAH – Al-Imam Ibn Al-Qayyim [d.751 AH]
81. IJTIM’A AL-JUYUSH AL-ISLAMIYYAH ‘ALA GHAZWA AL-MU’AŤŤILAH WA AL- JAĤMIYYAH – Al-Imam Ibn Al-Qayyim [d.751 AH]
82. AL-QASIDAH AN-NUNIYYAH – Al-Imam Ibn Al-Qayyim [d.751 AH]
83. SHIFA AL-‘ALEEL FI MASA’IL AL-QAĎA WA AL-QADR WA AL-ĤIKMAH WA AT-TA’ŤEEL – Al-Imam Ibn Al-Qayyim [d.751 AH]
84. TAREEQ AL-HIJRATAYN WA BAB AS-SA’ADATAYN – Al-Imam Ibn Al-Qayyim [d.751

—————

Listen Dr.Murtaza Bin Baksh Speech : You Tube Link : List of 84 Books od ‘Aqīdah Ahle Sunnah – Dr Murtaza Baksh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close